HİZMETLERİMİZ  


DANIŞMANLIK

Kargolog, Dış Ticaret projelerinizle ilgili tüm danışmanlık hizmetlerinizi her aşamada yer veya zaman gözetmeksizin, güncel mevzuata paralel olarak yaparak yükünüzü hafifletmeyi ve ufkunuzu açmayı hedefler.

NAKLİYE ORGANİZASYONLARI

Nakliye organizasyonlarında malın yükleme/boşaltma yerinin ve tarihinin Kargolog'a bildirilmesini takiben firmanız adına ;
Detaylı, güvenilir ve en ekonomik navlun fiyatı alınması, Teslim tarihi ve yeri anlaşması tarafınızca onaylanmak suretiyle yapılır.
Malınızın seyahat takibi yapılarak firmanız, gerektiğinde veya talebiniz halinde bilgilendirilir.
Malınız ile birlikte gelmesi/gitmesi gereken veya istenen evraklar organize edilir.
Talebiniz doğrultusunda malınızın nakliyat sigorta poliçesi, tarafınızdan onay alınarak düzenletilir.
Malınız, Gümrük ambarı haricinde özel antrepoya getirilecek ise en uygun ve ekonomik antrepo seçimi tarafımızca gerçekleştirilir.
Bu sürecin her aşamasında tek bir kaynak, Kargolog ile muhatap olursunuz. Böylece risk faktörünü karşı tarafa devrederek hızlı, verimli ve ekonomik hizmet alırsınız.

İTHALAT

Gümrük iş emrini takiben başlayan süreçte firmanızdan ilgili doneler alınarak tüm evraklar tarafımızca bir araya getirilir, gümrüğe sunulur, vergi ve resimleri Gümrük veznesine yatırılarak aynı gün içinde, Kargolog tarafından malınızın deponuza ulaştığı teyidi alınarak normal veya özelliği olan İthalat işleminiz tamamlanır.

İHRACAT

Talebiniz halinde Kargolog tarafından ücretsiz iş gücü desteğiyle birlikte hazırlanan İhracat evraklarınız tarafımızca İhracatçı Birliği, gerekirse Ticaret Odası veya Konsolosluk tasdiklerinden geçirilerek Gümrüğe sunulur ve aynı gün içinde İhracat işleminiz tamamlanır. Kargolog tarafından İlgili Gümrükte İhracat beyannameleri teyit nüshaları her gün kontrol edilerek tarafınıza en hızlı şekilde ulaştırılır ve firmanızın ekonomik olarak kayba uğramaması sağlanır.

Koşulsuz Müşteri memnuniyetini ve beklentilerini çok iyi bilen Kargolog uzman elemanlarınca yürütülen tüm bu işlemlerin bitimini müteakip evraklarınız ve faturalarınız, dosyalanmış şekilde Firmanızın ilgili birimlerine vakit kaybetmeden iletilir.
Bir örnek dosya da tarafımızca sizin için yedeklenir.

DİĞER HİZMETLER

· Hazine Müsteşarlığı

Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü (Yatırım Teşvik Belgesi)
Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü (Yabancı Personel Çalışma İzinleri)

· Dış Ticaret Müsteşarlığı

İhracat Genel Müdürlüğü (Dahilde İşleme İzin Belgesi - Hariçte İşleme İzin Belgesi)
İthalat Genel Müdürlüğü (Gözetim Belgesi - İthal Lisansı)
Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü (Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı)

· Turizm Bakanlığı

Turizm Yatırım Belgesi - Turizm İşletme Belgesi ve diğer işlemleriniz

· Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü (Garanti Belgesi - Garanti Belgesi Muafiyet İzni - Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi)
Sanayi Genel Müdürlüğü (Tip onayları - İthal İzni)

· Tarım Bakanlığı

Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü (İthal İzni Müracaatı - Kontrol Belgesi - Bitki sağlığı, Hayvan ve Hayvansal Ürünler İthal İzinleri)

· Telekomünikasyon Kurumu

İthal izni - Onaylı Cihaz Bandrol Müracaatı

· Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Yabancı Personel Çalışma izni
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGÜM Kontrol Belgesi)

· Türk Standardları Enstitüsü

Ürün belgelendirme Daire başkanlığı (TSE İthal Malı Uygunluk Belgesi - Proforma Fatura Vizesi - Yıllık Muafiyet İzin Belgesi - TSE ve TSEK Belgeleri)

· Dışişleri Bakanlığı

Konsolosluklar (İhracat Fatura ve Menşe Tasdiki)

· Enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (İthalat Uygunluk Belgesi)

· Kültür Bakanlığı

Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü (İthal İzni)

· Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

Bandrol Bildirimleri ve Alımları

· Sağlık Bakanlığı

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (Kontrol Belgesi)

· İçişleri Bakanlığı

Emniyet Genel Müdürlüğü (İthal İzni)

· İhracatçı Birlikleri

Dahilde İşleme ve Hariçte İşleme İzin Belgesi Müracaatları - İhracat Beyannamesi Kayıt ve Tasdikleri

· Ticaret ve Sanayi Odaları

ATR ve EUR1 belge tasdikleri

· Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı

Antrepo Açma ve İşletme İzin Müracaatları
Bağlayıcı Tarife ve Bağlayıcı Menşe Müracaatları
Gümrükçe Onaylanmış Kişi Müracaatları
Ve Diğer Gümrük Uygulamaları ile ilgili Talep veya İtiraz Müracaatları

· Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri ve bağlı Gümrük Müdürlükleri

İthalat,İhracat,Transit,Antrepo ve Diğer Gümrük rejimlerine ilişkin bütün işlemler

 
Copyright © 2004 - kargo LOG / Designed & Hosted by Kayra.Net